Zambidado

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van Zambidado (hierna te noemen “deze website”) zijn gebonden aan de volgende voorwaarden. Het benutten van deze website impliceert volledige instemming met deze voorwaarden. 

Doelstelling

Deze website verschaft gegevens en informatie uitsluitend ter informatie. Ofschoon Zambidado de meeste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website, kan niet worden gegarandeerd dat de inhoud van de informatie correct is.

Verantwoordelijkheid

Zambidado is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die een bezoeker of gebruiker van deze website en/of derden zouden kunnen ondervinden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website, of van websites die aan deze website gekoppeld zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is eigendom van Zambidado. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website, inclusief tekst, ontwerp, afbeeldingen, logo’s en geluiden, zijn eigendom van Zambidado of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website te dupliceren, wijzigen en/of openbaar te maken, op welke manier of in welke vorm dan ook, of op te slaan in een geautoriseerde gegevensbank zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zambidado.

Verwijzing naar websites van derden

Zambidado neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar vanaf deze website wordt verwezen, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites kunnen worden verkregen. Een link naar een andere site wordt uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Zambidado neemt geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid op zich in deze context.

Privacy

Alle gegevens die door de gebruiker aan Zambidado worden verstrekt, worden als vertrouwelijke informatie beschouwd en zullen, tenzij expliciet anders wordt aangegeven, niet door Zambidado aan derden worden bekendgemaakt, tenzij dit wettelijk verplicht is of door gerechtelijke autoriteiten wordt verlangd.

Cookies

We verzamelen geanonimiseerde gegevens over surfgedrag via Google Analytics. Hiermee kunnen we het gebruik van de website door bezoekers zoals jij inzien en de website op basis daarvan optimaliseren.